Kontrola wizualna jest jednym z kluczowych procesów w kontroli jakości. Metoda ta pozwala na wczesne wykrywanie problemów, co znacząco obniża ryzyko awarii produktu finalnego i związanych z tym kosztów. Kontrola wizualna polega na dokładnym zbadaniu obiektu gołym okiem lub z użyciem nowoczesnych narzędzi, takich jak mikroskopy czy kamery, które pomagają wykryć wszelkie wady, które mogą […]