Dział ME

Nasi inżynierowie są obecni na każdym etapie procesu powstawania wyrobu poczynając od koncepcji, a kończąc na seryjnej produkcji. Realizujemy zlecenia zarówno w naszej firmie, jak i delegując pracowników do siedziby zleceniodawcy.

Oferujemy państwu usługi w obszarze inżynierii mechanicznej i automatyzacji (projektowanie CAD/CAM, obróbka skrawaniem, wytwarzanie oprzyrządowania produkcyjnego, produkcja maszyn) oraz z zakresu rozwoju jakości dostawców (aby wspomagać rozwiązywanie problemów jakościowych lub w sytuacji, gdy dostępne zasoby są niewystarczające).

Specjaliści invenio posiadają duże doświadczenie związane z zagadnieniami dotyczącymi projektowania, eksploatacji, konstruowania i wytwarzania maszyn czy stanowisk montażowych, jak również w opracowywaniu oraz wytwarzaniu przyrządów i uchwytów niezbędnych w różnorodnych procesach produkcyjnych. Dzięki naszemu wsparciu, przedsiębiorstwa lepiej gospodarują swoimi zasobami, zyskując lepszą efektywność i redukując liczbę problemów występujących w procesie produkcji.

Projektowanie CAD

Zakres kompetencji firmy invenio w projektowaniu CAD obejmuje obszary takie jak projektowanie oprzyrządowania produkcyjnego (sprawdzianów kontrolnych, narzędzi produkcyjnych), stanowisk roboczych oraz maszyn i urządzeń.

invenio posiada również doświadczenie w projektowaniu stanowisk badawczych oraz specjalistycznych urządzeń, projektowanych na potrzeby instytutów badawczych oraz wyższych uczelni technicznych.

Nasze doświadczenie oraz skuteczność proponowanych przez nas rozwiązań zostały docenione przez specjalistów. Stanowisko do badania kół zębatych stożkowych pod obciążeniem, zaprojektowane dla Instytutu Technologii i Eksploatacji Maszyn (Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu), zostało zaprezentowane między innymi w Moskwie w 2013 roku na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes, gdzie zdobyło złoty medal.

Korzystamy z oprogramowania :

Gwarantujemy sprawny przebieg prac projektowych oraz wysoki poziom wnikliwości opracowywanych analiz.

invenio wspiera swoich klientów przez oddelegowanie konstruktorów do prac w siedzibie klienta. Zakres prac obejmuje głównie oprzyrządowanie produkcyjne lub zmiany produktu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, w zakres ten wchodzą również prace rozwojowe. Konstruktor może być oddelegowany do pracy na sprzęcie Klienta jak również wraz ze stacją CAD i uzgodnionym z Klientem rodzajem oprogramowania. Korzystając z indywidualnych ustaleń invenio dobiera pracownika o odpowiednich kwalifikacjach do danego projektu.

Sprawdziany kontrolne

Jedną ze specjalności firmy invenio jest projektowanie i wytwarzanie sprawdzianów kontrolnych. Są to sprawdziany typu dobre / niedobre (go / no-go) umożliwiające szybką ocenę własności geometrycznych lub istotnych funkcji produktu.

Produkcja maszyn i oprzyrządowania

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji specjalistycznego oprzyrządowania produkcyjnego. Naszym klientom dostarczamy dedykowane rozwiązania pod konkretne problemy, usprawniając i optymalizując ich procesy produkcyjne.

Oprócz usług czysto konstrukcyjnych zajmujemy się również produkcją maszyn, urządzeń i oprzyrządowania produkcyjnego w oparciu o własną narzędziownię. Wsparcie invenio obejmuje projektowanie CAD, produkcję, montaż oraz wdrażanie naszych rozwiązań w siedzibie klienta.

Reverse Engineering

W oparciu o bogatą wiedzę inżynierską oraz doświadczenie zdobyte w przemyśle, realizujemy pomiary potrzebne do odtworzenia brakującej dokumentacji technicznej CAD 2D i 3D.

Dzięki naszym pomiarom tworzymy trójwymiarowe środowisko CAD potrzebne do dalszych prac projektowych np. przy remontach i modernizacji maszyn.

Obróbka skrawaniem

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego oraz wykwalifikowanej kadry specjalistów, jesteśmy w stanie wdrożyć do produkcji i wykonać wszystkie nasze projekty, tak aby dostarczać klientom najwyższej jakości kompleksowe rozwiązania.

Nasz park maszynowy wyposażony jest w precyzyjne obrabiarki firmy FOP AVIA (tokarki oraz pionowe centra frezarskie), które współpracują z wysokiej klasy oprogramowaniem wspomagającym wytwarzanie.

Stanowiska montażowe oraz robocze

invenio opracowuje konstrukcje stanowisk montażowych do produkcji mało i wielkoseryjnej, w szczególności dla przemysłu samochodowego. Są one zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii i Lean Manufacturing. Dla naszych klientów wytwarzamy również specjalistyczne stanowiska robocze z uwzględnieniem indywidualnych wymagań, a także wózki, platformy pod palety oraz wyposażenie pomocnicze dla produkcji.

invenio jako lider rynku usług związanych z kontrolą jakości posiada nowoczesne laboratorium pomiarowe. Oferowane usługi dedykowane są klientom dla których najwyższa jakość jest podstawą działalności, a nie posiadają oni własnego laboratorium pomiarowego lub odpowiednich specjalistów. Pomiarów dokonujemy za pomocą ramienia pomiarowego FARO EDGE 2,7m o dokładności 0,041mm dla pojedynczego punktu oraz oprogramowania inspekcyjnego.

Scroll to Top
Przewiń do góry