Społecznie odpowiedzialni

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy oraz informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

CSR powoli staje się w Polsce standardem, a największe firmy wręcz wymagają od swoich kontrahentów, żeby dostarczane do nich dobra zostały wytworzone w sposób zapewniający sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników zaangażowanych w ich produkcję.

Był to jeden z wielu powodów, dla którego invenio, w lipcu 2021 roku poddało się audytowi etycznemu SMETA. W zakres sprawdzanych obszarów wchodził m.in. system zarządzania, swoboda pracy i zatrudnienia, wolność zrzeszania się pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, zasady wynagradzania za pracę, przestrzegania norm czasu pracy, zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi, ochrona środowiska naturalnego w stopniu rozszerzonym oraz zapobieganie korupcji i łapownictwu tzw. business practices. Miło nam poinformować, że invenio przeszło audyt celująco, w każdym z badanych zakresów otrzymując niemal wzorową ocenę.

Celem audytu było sprawdzenie zgodności postępowania firmy z ETI Base Code (Podstawowym Kodeksem Etyki) oraz dodatkowymi wymogami zawartymi w Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), gdzie zawarto minimalne standardy, wytyczne oraz wymagania prawne, które przedsiębiorstwo powinno spełniać.

Na sam przebieg audytu składały się m.in. spotkania z najwyższym kierownictwem, osobami odpowiedzialnymi za poszczególne badane obszary, indywidualne, jak i grupowe rozmowy z pracownikami. Przeglądana i analizowana była także wszelka dokumentacja firmowa oraz odwiedzono wszelkie obszary produkcyjne, magazynowe, socjalne czy biurowe.

invenio jest firmą świadomą społecznie, bierzemy odpowiedzialność za nasze lokalne środowiska, w których stacjonujemy, poprzez angażowanie się w lokalne inicjatywy kulturalno-sportowe, wsparcie sportu dzieci i młodzieży, a także organizacji charytatywnych.

Angażujemy się w akcje pomocowe dla potrzebujących – wspieramy m.in. Dom Dziecka w Wałbrzychu, Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”, Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny w Tychach, bierzemy udział w akcji Szlachetna Paczka czy współfinansowaliśmy zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszotary.

Również nasi pracownicy mogą liczyć na dodatkowe atrakcje – co roku organizujemy kilka konkursów z nagrodami m.in. konkurs wiedzy BHP, konkurs na projekt kalendarza czy konkurs plastyczny dla dzieci pracowników. Wydajemy firmowy kwartalnik, organizujemy rajdy rowerowe i integracje. Posiadamy własną drużynę piłki nożnej, która reprezentuje invenio w licznych rozgrywkach.  Organizacja wypłaca także nagrody okolicznościowe m.in. za urodzenie lub przysposobienie dziecka, wejście w związek małżeński czy nagrody jubileuszowe.

Scroll to Top
Przewiń do góry