ISO 9001 na kolejne trzy lata

International Organization for Standardization (ISO) z siedzibą w Genewie to międzynarodowa, niezależna organizacja zrzeszająca 165 różnych organów normalizacyjnych.  Organizacja ta i jej eksperci, na podstawie współdzielonej wiedzy, przygotowują i opracowują normy ISO. W 1946 roku spotkanie 65 delegatów z 25    różnych    krajów zapoczątkowało rozmowy o przyszłości ogólnoświatowej normalizacji, czego efektem rok później było oficjalne powstanie ISO z 67 komitetami technicznymi.

W grupie invenio stosujemy obecnie dwie normy: ISO 9001 (Systemu Zarządzania Jakością) oraz ISO 45001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy). W kwietniu bieżącego roku uzyskaliśmy certyfikat bezpieczeństwa na kolejne dwa lata  (informowaliśmy o tym  w czerwcowym newsletterze). W sierpniu przez trzy dni zespół składający się z dwóch auditorów weryfikował spółki grupy invenio pod kątem spełnienia wymagań normy ISO 9001. Audit zakończył się pełnym sukcesem i przedłużeniem certyfikacji na kolejne trzy lata. Była to wyjątkowa kontrola, ponieważ po wielu latach współpracy z TUV Hessen dokonaliśmy zmiany i jednostką certyfikującą grupę invenio stał się TUV Nord z siedzibą w Katowicach. W tym roku do grona certyfikowanych spółek dołączyła agencja pracy tymczasowej Quality & Human Services oraz invenio Rosja. Gratulujemy zaangażowanym w audit oraz dziękujemy wszystkim pracownikom za codzienną pracę z normami.

___

ISO 9001 for another three years

The International Organization for Standardization (ISO), based in Geneva, is an international, independent organization of 165 different standardization bodies.  This organization and its experts prepare and develop ISO standards based on their shared knowledge. In 1946, a meeting of 65 delegates from 25 different countries initiated talks on the future of global standardization, which resulted in the official establishment of ISO with 67 technical committees a year later.

In the invenio group, we currently apply two standards: ISO 9001 (Quality Management System) and ISO 45001 (Occupational Health and Safety Management System). In April this year, we obtained a security certificate for the next two years (we informed about it in our June newsletter). In August, a team of two auditors was verifying the companies of the invenio group for three days in terms of meeting the requirements of ISO 9001. The audit was a complete success and the certification was extended for another three years. It was an exceptional control, because after many years of cooperation with TUV Hessen, we made a change and TUV Nord, based in Katowice, became the certification body of the invenio group. This year, the temporary employment agency Quality & Human Services and invenio Russia joined the group of certified companies. We wish to congratulate those involved in the audit and thank all employees for their daily work with the standards.

Scroll to Top
Przewiń do góry