ČESKÁ VIZE ROZVOJE

Do 2021 roku jsme vstoupili s novými vyhlídkami a vizí rozvoje. Přezkoumali jsme potřeby zahraničních a domácího trhu a podnikli jsme kroky k rozvoji firmy invenio v České republice.

Díky tomu, že se Česká republika může pochlubit množstvím výrobních závodů v oblasti jak samotných automobilů tak automobilových součástí, stala se pro rok 2021 cílem našeho rozvoje. Vzavše v potaz naše zkušenosti na mezinárodním trhů bylo rozhodnuto o náboru polsko-českého business development managera, který se k našemu týmu připojil v lednu 2021.

Nová strategie rozvoje a soustředění činností na Moravskoslezský kraj rozhodly o otevření kanceláře v Třinci. I přes situaci způsobenou covidem a opatřeními, které byly zavedeny v republice, rychle jsme zahájili činnosti a začali navazovat kontakty, organizovat schůzky. Jejich výsledky by měly být viditelné už po Velikonocích. Polsko-česká spolupráce s velkou podporou polského vedení, se ukázala být tím správným směrem a jak zobrazuje první kvartál jistě přinese hmatatelné výhody pro obě společnosti.

___

CZECH DEVELOPMENT VISION

We entered 2021 with new prospects and a vision of development. We reviewed the needs of foreign and domestic markets and took steps to develop the company invenio in the Czech Republic.

Because of fact, that Czech republic has a lot of factories, that produce cars and car components, this area became the goal of out development for the year 2021. Through our experience in international markets, it was decided to recruit a Polish-Czech business development manager, who joined our team in January 2021.

The new strategy for the development and concentration of activities in the Moravian-Silesian Region decided to open an office in Třinec. Despite the situation caused by the covid and the measures that were introduced in the republic, we quickly started activities and began to establish contacts, organize meetings. Results of them should be visible after Easter. The Polish-Czech cooperation, with the great support of the Polish leadership, has turned out to be a good direction, as the first quarter shows. It will certainly bring tangible benefits for both companies.

Přejít nahoru
Scroll to Top