Обука за меки вештини (soft skills)

Секој процес се потпира на луѓе – специјалисти одговорни за ефикасноста на компанијата. Благодарение на нашите врвни работилници, курсеви за обука и тренинг сесии, нашите клиенти се во можност поефикасно да го ослободат скриениот потенцијал на нивните бизниси. Нашите курсеви за обука отвораат многу врати и нашата поддршка помага да се решат постојните проблеми. Нашите курсеви за обука ги развиваат меѓучовечките и личните вештини на вработените. Помага да се разберат проблемите што произлегуваат од лошата комуникација и да се подобри тимската работа, што придонесува за зголемен ангажман на вработените, интеграција и на крајот за успех на компанијата.  

Примери за интерперсонална обука што ги нудиме:

Обука за тешки вештини (hard skills)

Од самиот почеток, обуките што ги нудиме се дизајнирани и имплементирани така што тие одговараат на реалноста во вашата компанија. Затоа, ние секогаш ја започнуваме нашата соработка од темелно разбирање на изворот на вашите потреби за обука. По завршувањето на обуката, на клиентот му даваме повратни информации (извештај од анкети за евалуација на обуката и препораки за понатамошни развојни активности). Курсевите за обука што ги нудиме овозможуваат стекнување или зајакнување на специјалистички вештини неопходни за развој на компанија.

Претпоставуваме дека добра обука е онаа што ја зајакнува мотивацијата на вработените да ги променат своите работни методи и стандарди. Затоа, освен самата обука, нудиме поддршка и во имплементација на нови вештини, знаења и стандарди.

Примери за специјализирана обука што ја нудиме:

Тренинг центар Инвенио:
jakosc_icon

Висококвалитетна обука

invenio_siedziba

Наш сопствен центар за обука

karda_granat

Квалификувани обучувачи/практичари

prezentacja_tablica

Курсеви за обука прилагодени на барањата на нашите клиенти

laptop_ikon

Јасен и разбирлив материјал за обука

coach_icon

Обуки по тренингот

certyfikat_ok1

Учество на обука потврдено со сертификат

budynek

Избор на локација за обука – на отворено, во просториите на компанијата или во тренинг центарот на Инвенио

nowoczesna_praca

-0-Современи методи на обука-0-

Scroll to Top
Scroll to Top