Логистика

Ние сме пълната гъвкавост – логистичните услуги може да бъдат предоставяни при обекта на клиента или във външни складове. Задълженията на нашите служители може да включва надзор и отчитане на доставките и/или пратките. Логистични услуги с използване на наши транспортни камиони, товарене, разтоварване, опаковане, почистване на опаковки и други. 

Предоставяме на клиентите периферни производствени работници – производствени работници, контрольори на качеството, логистични техници, оператори на вилкови повдигачи и ръчни колички.

Складово-сервизна зала

Складово-сервизната зала на invenio се намира в Катовишката специална икономическа зона в Тихи. Вътрешната площ на сградата е 1 500 m2, като включва складови, сервизни, административни, обществени и офисни пространства.

Съвременните зали са оборудвани с комплексни решения за товарене и разтоварване на автомобили за доставка (платформи за товарене и разтоварване, докове за товарене). Инфраструктурата на залата на Invenio включва и напълно оборудвани работни станции с осветление, транспорт, вилкови повдигачи, а също и уреди за измерване и контрол.

Съоръжението се използва както за производствени проекти, така и за проверки и ремонти. Логистичните услуги са допълнителна дейност, извършвана в нашата зала. Ние също така обработваме изходящ транспорт към нашите клиенти във връзка с техните заявки.

Собствен автопарк

Инвенио разполага със собствен автопарк, с който може да извършва експедиционни превози до клиенти във връзка с техните поръчки. Модерно хале, което е оборудвано с комплексни решения за товарене и разтоварване на камиони (товарно-разтоварни рампи и товарни докове).

Scroll to Top
Scroll to Top