Обучение по „меки“ умения

Всеки процес разчита на хората – специалистите, отговарящи за ефикасността на дружеството. Благодарение на нашите качествени работни семинари, обучителни курсове и тренировъчни сесии, нашите клиенти са способни по-ефикасно да отключат дремещия потенциал на своите фирми. Нашите обучителни курсове отварят много врати, а нашата подкрепа помага за решаване на съществуващи проблеми. Нашите обучителни курсове развиват междуличностните и личностните умения на служителите. Те помагат за разбирането на проблемите, възникващи от лоша комуникация и за подобряването на екипната работа, което спомага за повишената ангажираност на служителите, интегрирането, а в крайна сметка – и за успеха на фирмата.  

Примери за предоставяното от нас обучение по междуличностни умения:

Обучение по професионални умения

От самото начало, предлаганите от нас обучения са така изготвени и реализирани, че да отговарят на реалностите във Вашата фирма. Поради това, винаги започваме сътрудничеството от цялостното разбиране на Вашите обучителни потребности. След завършване на обучение предоставяме на клиента обратна връзка (доклад от оценителните проучвания и препоръки за последващи развойни действия). Предлаганите от нас обучения по професионални умения правят възможно придобиването или засилването на експертните умения, необходими за развитието на фирмата.

Нашето предположение е, че добро обучение е това обучение, което засилва мотивацията на служителите да променят своите методи и стандарти на работа. Поради това, освен самото обучение, ние предлагаме и подкрепа за реализирането на нови умения, познания и стандарти.

Примери за предоставяното от нас специализирано обучение:

Обучителен център на Invenio
jakosc_icon

Качествено
обучение​

invenio_siedziba

Собствен обучителен център

karda_granat

Квалифицирани обучители/практикуващи

prezentacja_tablica

Обучителни курсове, пригодени към потребностите на нашия клиент

laptop_ikon

Ясен и разбираем обучителен материал

coach_icon

Инструктиране след обучението

certyfikat_ok1

Участието в обучението се потвърждава със сертификат

budynek

Избор на място за провеждане на обучението – външно, при обекта на фирмата или в обучителния център на Invenio

nowoczesna_praca

-0-Nowoczesne metody szkoleniowe-0-

Scroll to Top
Scroll to Top