Отдел “Наемане на персонал и консултиране по ЧР“

Invenio предлага комплексни услуги за консултиране по ЧР. Специализираме във висококачествено наемане на специалисти. Предоставяме услуги с превъзходно качество, подкрепяйки и кандидатите, и клиентите при откриването на техните реални потребности, което допринася за техния успех в дългосрочен план.

Нашите предимства:

достъп до широк диапазон квалифицирани специалисти,
модерни работни техники и средства,
опитни специалисти,
гъвкавост при сътрудничеството с изпълнители.

Ползи за Вашия бизнес:

kasa_icon

Човешки ресурси

Имате реалната възможност да спестите разходи, вкл. за труд.

spoleczna_granat

гъвкавост

Можете да наемате служители, но не непременно за постоянно.

tarcza_icon

сигурност

Invenio отговаря за избора на подходящ нов служител за Вашето дружество.

zegar_granat

икономия на време

Целият процес по наемането се управлява от специалисти на Invenio.

Прозрачни правила на сътрудничеството

„Хонорар за успех” – не таксуваме времето, необходимо за проверка на компетенциите на кандидатите, подбор на входящите кандидатури, предоставяне на информация или търсене и набиране на кандидати.

Не работим на база изключителност – можете да организирате свой собствен процес по наемане докато работите с нас.

В началото установяваме какви са Вашите изисквания и очаквания по отношение кандидатите. Въз основа на това описание можем да представим и необвързваща оферта за процеса на наемане.

Извършвано от Invenio наемане

zegar_granat

Икономия на време 

hr_icon_min

Invenio отговаря за услугите по наемането и по ЧР/платежните ведомости

diagram_icon

 Повече ефикасност

kasa_icon

По-ниски разходи за управление на ЧР

Достъп до професионални познания

tarcza_icon

Задачи и отговорността за тях са прехвърлени на служителите на Invenio

Ако Вашият бизнес има ограничения по отношение разходите по наемане на персонал, можем да предложим решения за намаляване на разходите. Invenio може да предостави на своите клиенти специалисти за определен срок.

Това е идеално решение, ако се нуждаете от намаляване на броя на работните места, намаляване на разходите, запазване на ценните служители.

Директно наемане при клиента

Нашите клиенти са големи корпорации и дружества без професионални средства за наемане на персонал. Гарантираме успех при наемането на персонал чрез избора на кандидат, който отговаря на определените от работодателя изисквания.

Нашият процес на подбор на кандидати включва множество нива. Освен стандартните интервюта за работа, ние оценяваме кандидатите чрез използване на физически, езикови и технически тестове.

Ползи за Вашия бизнес:

Наемане за ключови длъжности

Ние се справяме професионално с наемането на персонал – можем да подпомагаме действащ процес или сами да представляваме Вашата марка. Решението е изцяло Ваше: във всеки случай ние ще изготвим оферти, които изцяло отговарят на Вашите потребности.

Нашият персонал има опит в разнообразни техники за достигане и подбор на потенциални кандидати. Нашите техники ни помагат за придобиването на талантливи специалисти, мениджъри и ръководни кадри, които допринасят в голяма степен за развитието и успеха на нашите клиенти.

Агенция за временна работа Quality and Human Services (Q&HS)

Quality and Human Services (Q&HS), инженерно и холдингово дружество, основано през 2015 г. в отговор на търсенето от страна на клиентите на групата.

Нашето дружество е екип от опитни професионалисти и експерти по набирането и наемането на служители както от Полша, така и извън Европейския съюз (напр. Украйна, Беларус, Русия, Грузия, дори Индия и Бразилия). С нашата ангажираност, комплексни познания и гъвкавост, ние винаги се адаптираме към потребностите на клиентите.

Q&HS специализира в наемането на т.н. „сини якички“, специалисти и техници на средно ниво. Провеждаме комплексен процес по наемане, а използването на нашите услуги гарантира достъп до най-добрите кандидати на трудовия пазар

Scroll to Top
Scroll to Top