В продължение на повече от две столетия Търновград е столица на Второто българско царство. Той е центърът, в който се решават най-важните политически, религиозни, административни и културни въпроси в живота на средновековната държава.