Производствено и машинно инженерство

Нашите инженери присъстват във всеки етап от процеса на създаване на продукта, от идейния проект до серийното производство. Изпълняваме заявки чрез нашите служители както вътрешно, така и външно, при обекта на клиента.

Предлагаме услуги по машинно инженерство и автоматизация (cad/cam дизайн, машинна обработка, производствена настройка, производство на машини) и услуги по развитие на качеството (помагащи в решаване на проблеми с качеството или при недостиг на ресурси).

Експертите в Invenio имат богат опит в проектирането, експлоатацията, изграждането и производството на машинно оборудване и монтажни станции, както и в разработването и производството на инструменти и хватки, необходими за различни производствени процеси. С нашата подкрепа, фирмите управляват по-добре своите ресурси, като увеличават ефикасността и намалява броя на проблемите в производствения процес.

Компютърно проектиране

Компетентността на нашето дружество в компютърното проектиране включва сфери като проектиране на производствен инструментариум (контролни проверки, производствени инструменти), работни станции, машини и устройства.

Invenio също така има опит в проектирането на станции за изследвания и специализирани устройства, предназначени за потребностите на изследователски институти и технически университети.

Нашите експертни познания и ефективността на нашите решения са признати от специалисти. Нашата конична изпитателна станция, проектирана за Института по технологии и експлоатация на машини (Националният изследователски институт в Радом) бе представена, заедно с други, през 2013 г. в Москва, по време на Международния салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“, където спечели първо място.

Използваме софтуера :

Гарантираме гладък процес на проектиране и висока степен на задълбочено разбиране на разработваните анализи.

invenio подпомага своите клиенти чрез командироване на инженер-проектанти, които работят при обекта на клиента. Диапазонът на работата се състои основно от производство на инструменти или промяна в продукти. При необходимост се включва и работа по разработване. Инженер-проектантът може да бъде командирован за работа при използване на апаратурата на клиента, както и договорените с клиента станции за компютърно проектиране и конкретните видове софтуер. Използвайки индивидуални търсения, invenio избира служител, чийто квалификации отговарят на проекта.

Контролни проверки

Една от специалностите на Invenio са контролните проверки на проектирането и производството. Това са проверки от типа „проходен/непроходен калибър“ (go / no-go), които позволяват бърза оценка на геометричните свойства или съществените функции на продукта.

Производство на машини и инструменти

Имаме богат опит в проектирането и производството на специализиран производствен инструментариум. Предоставяме на нашите клиенти специални решения за конкретни проблеми чрез рационализиране и оптимизиране на техните производствени процеси.

В допълнение към чисто инженерните услуги, ние също така се занимаваме с производство на машини, устройства и производствен инструментариум въз основа на нашия завод за инструменти. Подкрепата от страна на Invenio включва компютърно проектиране, производство, монтаж и реализация на нашите решения при обект на клиента.

Обратно инженерство

Въз основа богатите инженерни познания и индустриалния опит, ние извършваме измерванията, необходими за възпроизвеждане на липсващата двуизмерна и триизмерна техническа документация по компютърното проектиране.

С нашите измервания ние създаваме триизмерната среда на компютърното проектиране, необходима за последваща проектантска работа, напр. за цялостен ремонт и модернизация на машини.

Машинна обработка

Поради нашия модерен машинен парк и квалифицирани специалисти, ние сме способни да реализираме до производство и да изпълним всичките наши проекти, за да доставим на нашите клиенти най-качествените, комплексни решения. Нашият машинен парк е оборудван с прецизни машинни инструменти от FOP AVIA (стругове и вертикални центрове за машинна обработка), работещи с висок клас софтуеър за подпомагане на производството.

Монтажни и работни станции

invenio разработва проектиране на монтажни станции за производство в различни мащаби, по-конкретно, за автомобилостроенето. Те са проектиране в съответствие с ергономичните принципи и стегнатото производство. За нашите клиенти ние също така произвеждаме специализирани работни станции, пригодени към индивидуалните изисквания, а също и платформи за камиони и палети и помощно производствено оборудване.

Измервателна лаборатория

Като лидер на пазар на услугите по контрола на качеството, Invenio разполага с модерна измервателна лаборатория. Предлаганите услуги са насочени към клиенти, за които максимално високото качество е в сърцевината на техния бизнес, без да разпoлагат със собствена измервателна лаборатория или подходящите специалисти. Измерванията се извършват с използване на измервателна ръка FARO EDGE 2.7 м, с прецизност 0.041 мм за единична точка, и проверовъчен софтуер Metrolog x4.

Scroll to Top
Scroll to Top